ΤΡΕΙΛΕΡ-ΔΙΚΟ ΜΟΥ

« Υπάρχει και η στροφή του «Τρελού», μην μας ξεχνάτε!!!!

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Δήλωση της Ένωσης Γονέων δήμου Ωραιοκάστρου με αφορμή τα γεγονότα στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Με αφορμή τα γεγονότα στο 1ο Λύκειο Ωραιοκάστρου και προς αποφυγή παρεξηγήσεων και δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, αναφέρουμε τα παρακάτω :
       Από την έναρξη της θητείας μας, το πρωταρχικό μέλημά μας ήταν η ανάκτηση επικοινωνίας της Ενωσης Γονέων με τους Συλλόγους Γονέων των σχολείων όλου του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανεξάρτητα από το εάν είναι τυπικά μέλη της Ενωσης, με συμμετοχή εκλέκτορα, ή όχι, καθώς επιθυμία και στόχος μας είναι να πραγματώσουμε τον καταστατικό μας ρόλο και να συνδράμουμε με κάθε μέσο στην επίλυση των προβλημάτων των σχολείων του δήμου μας, χωρίς βέβαια να υποκαθιστούμε ή να καλύπτουμε το ρόλο των επιμέρους Συλλόγων Γονέων των σχολείων και για το λόγο αυτό καταλήξαμε στην απόφαση Να συνδράμουμε για την επίλυση θεμάτων των επιμέρους σχολείων μόνο όταν είναι επιθυμητή η παρέμβασή μας και μας έχει ζητηθεί από τους Συλλόγους Γονέων, κατά κύριο λόγο, εγγράφως.
       Στα πλαίσια αυτά, καλέσαμε σε συνάντηση μαζί μας τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων και πετύχαμε για το σύνολο σχεδόν αυτών να έχουμε καταγραφή των προβλημάτων τους και ενημέρωση από την πλευρά των συλλόγων για την επικοινωνία τους με τους αρμοδίους φορείς του Δήμου Ωραιοκάστρου και την πορεία διευθέτησής τους.
Χαρακτηριστικό και επίκαιρο είναι να αναφέρουμε την συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του 1ο Λυκείου Ωραιοκάστρου λίγες μόνο ημέρες πριν την δημόσια προβολή των προβλημάτων του σχολείου, με την κατάληψη του σχολείου από τους μαθητές και την πορεία διαμαρτυρίας προς το Δημαρχείο, όπου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, μας ενημέρωσε για τα προβλήματα του σχολείου, μας δήλωσε όμως ότι η επίλυσή τους είναι δρομολογημένη και ότι αν χρειαστεί τη βοήθεια της Ενωσης, θα την ζητήσει. Την ίδια δε απάντηση λάβαμε και όταν μετά την αιφνίδια πληροφόρησή μας για την κατάληψη του σχολείου επικοινωνήσαμε με το Σύλλογο Γονέων για το αν χρειάζεται την όποια συνδρομή μας.
       Παράλληλα από την αρχή της θητείας μας πραγματοποιήσαμε συναντήσεις της Ενωσης Γονέων με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου και με τους υπευθύνους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Ωραιοκάστρου, όπως και με υπευθύνους της Περιφέρειας, για θέματα για τα οποία είχαν ενημερωθεί εκείνοι ως αρμόδιοι φορείς επίλυσής τους, από τις Διευθύνσεις των σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων και λάβαμε ενημέρωση για τις προτεραιότητές τους στην επίλυση των ζητημάτων, με βάση τη σοβαρότητα και το βαθμό επείγοντος αυτών, σε συνδυασμό με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου.
       Στην πρώτη μάλιστα συνάντηση με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου έγινε η πρόταση από την Ενωση Γονέων για τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά για θέματα παιδείας, όπου θα συζητούνταν τα προβλήματα των επιμέρους σχολείων, αλλά και το γενικότερο πρόβλημα της σχολικής στέγης στο Δήμο μας και της χρηματοδότησης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα καταγράφονταν οι απόψεις όλων των μελών του δημοτικού συμβουλίου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης και θα λαμβάνονταν αποφάσεις και δεσμεύσεις για ενέργειες και δράσεις που θα είχαν διάρκεια πέραν της θητείας της νυν Δημοτικής Αρχής.
       Η πρότασή μας αυτή, παρά τις μικρές επιφυλάξεις, έγινε δεκτή από τους αρμοδίους του δήμου και τον ίδιο το Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, δεν πραγματοποιήθηκε όμως μέχρι σήμερα.
       Επίσης με την παρούσα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την άποψή μας ότι ο ρόλος της Ενωσης Γονέων, δεν είναι μόνο να υποστηρίζει τους επιμέρους συλλόγους γονέων για την επίλυση των κτιριακών κυρίως προβλημάτων τους και της υλικοτεχνικής υποδομής τους, αλλά και Να αναδεικνύει γενικότερα προβλήματα παιδείας και εκπαίδευσης που απασχολούν καθημερινά τα σχολεία μας, όπως η ποιότητα και ο τρόπος της παρεχόμενης γνώσης (σχολικά βιβλία – κατάρτιση εκπαιδευτικών – υπερπληθυσμός μαθητών σε κάθε σχολικό τμήμα – ολοκλήρωση μαθημάτων ειδικά στο Δημοτικό στο σχολείο και όχι μεταφορά υποχρεώσεων στο σπίτι), ο τακτικός έλεγχος της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών με ευθύνη του Υπουργείου και δικλείδες ασφαλείας για την απομάκρυνση των ψυχικά ασθενών εκπαιδευτικών από τις σχολικές αίθουσες και όχι η μετάθεση του προβλήματος από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα με την απόσπασή τους κ.λπ., αλλά και ασφάλειας των μαθητών (ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών – τμημάτων των σχολείων μας κ.α.)
       Επίσης άποψή μας είναι ότι: α) ο διάλογος και η επικοινωνία είναι στοιχεία πολιτισμού και δημοκρατίας και πρέπει να προηγούνται οποιουδήποτε άλλου τρόπου πίεσης, β) ακραίες μορφές πάλης, όπως η Κατάληψη, δεν βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων ειδικά των σχολείων, όπου η στέρηση των σχολικών μαθημάτων, μόνο τους ίδιους τους μαθητές ζημιώνει,
       Καλούμε λοιπόν τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Να προβαίνουν σε δημοκρατικούς τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους ως πολιτών και δημοτών και το ίδιο να προτρέπουν και τους μαθητές των σχολείων τους, το ίδιο δε καλούμε να πράττουν και τα 15μελή Συμβούλια των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας.
Καλούμε επίσης τους Συλλόγους Γονέων και τα 15μελή συμβούλια των μαθητών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας, Να απευθύνονται στην Ένωση Γονέων, προκειμένου να συνδράμει και εκείνη στο μέτρο του δυνατού στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και τους διαβεβαιώνουμε ότι ο μόνος στόχος μας είναι η επίλυση των προβλημάτων των σχολείων και όχι η κλοπή της «δόξας» κανενός. Άλλωστε αρκετές φορές στην μέχρι σήμερα θητεία μας συνδράμαμε στην επίλυση προβλημάτων διαφόρων σχολείων της αρμοδιότητάς μας, δίχως να επιδιώξουμε, όταν δεν ήταν απολύτως απαραίτητο, την δημοσιοποίηση των σχετικών ενεργειών και την παράλληλη αυτοπροβολή μας, διότι αυτό με κανένα τρόπο δεν αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο της Ένωσης, ως φορέα ουσιαστικής αρωγής στην βελτίωση των συνθηκών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι εφαλτηρίου προσωπικών επιδιώξεων, όπως αναλύθηκε παραπάνω.
       Επί της ουσίας λοιπόν θεωρούμε ότι περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι κατάλληλη η στιγμή για τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου αποκλειστικά με θέματα παιδείας, καθώς, μετά την κατάληψη του 1ου Λυκείου Ωραιοκάστρου και τις δηλώσεις που κυκλοφόρησαν αφότου  συναντήθηκε ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και τον Πρόεδρο του 15μελούς συμβουλίου των μαθητών του 1ου Λυκείου, είναι προφανές ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ αυτών που δηλώνουν και αυτών που πράττουν ή προγραμματίζουν να πράξουν οι αρμόδιοι, είτε είναι εκπρόσωποι του Δήμου, της Περιφέρειας, είτε των Συλλόγων Γονέων, Δηλώνουμε δε ότι θα καταθέσουμε σχετική Πρόταση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ωραιόκαστρο, 26 Φεβρουαρίου 2018
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων δήμου Ωραιοκάστρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου