ΤΡΕΙΛΕΡ-ΔΙΚΟ ΜΟΥ

« Υπάρχει και η στροφή του «Τρελού», μην μας ξεχνάτε!!!!

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου

Εναλλακτική επιλογή για τους υποψηφίους των πανελλαδικών

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια  αυξανόμενη ροή Ελλήνων μαθητών και φοιτητών προς τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Το γεγονός αυτό οφείλεται καταρχήν στο δεδομένο πως οι Ελλαδίτες αισθάνονται ότι φοιτούν ουσιαστικά στη χώρα τους ενώ και τα ίδια τα Πανεπιστήμια έχουν εμπλουτίσει  τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους παρέχοντας ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. 
Τα παραπάνω δήλωσε στο news.gr o κ. Ταουσάνης Χρήστος: Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ, Συγγραφέας βιβλίου Επιλέγω Σπουδές & Επάγγελμα, ο οποίος μοιράστηκε μαζί μας πληροφορίες για τις σπουδές στην Κύπρο που αξίζουν να τις διαβάσουν γονείς και μαθητές. 
Συγκεκριμένα ο κ. Ταουσάνης Χρήστος μας παρέθεσε τα ακόλουθα: 

Διαδικασία Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο 
Οι Έλληνες υπήκοοι γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό ίσο περίπου με το 10% του συνολικού αριθμού των Κυπρίων εισακτέων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Η επιλογή γίνεται αποκλειστικά με βάση το βαθμό πρόσβασης του κάθε υποψηφίου. 
Μετά το τέλος των Πανελλαδικών εξετάσεων και εφόσον έχουν ελάχιστο βαθμό πρόσβασης 10 / 20, δικαιούνται να καταθέσουν το μηχανογραφικό  για την Κύπρο παράλληλα με την κατάθεση του μηχανογραφικού των Πανελληνίων δίχως κάποιο αμφίδρομο περιορισμό ή αναίρεση και δίχως να δώσουν ξεχωριστές εξετάσεις. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου την τρέχουσα χρονιά καθώς και οι υποψήφιοι οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου μέχρι δυο (2) προηγούμενα έτη από αυτό που υποβάλλουν την αίτηση. Επιπρόσθετα, δε θα χρειαστεί να πληρώσουν δίδακτρα γιατί αυτά τα πληρώνει η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επιλογή Πεδίων και Σχολών
Στο μηχανογραφικό για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου υπάρχουν 5 επιστημονικά πεδία που περιλαμβάνουν 56 τμήματα από τα οποία δύο (ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) είναι κοινά σε όλα τα πεδία και ένα (Βιολογικών Επιστημών) είναι κοινό στο 2ο και στο 3ο πεδίο.Πρακτικά δηλαδή υπάρχουν 4διαφορετικά τμήματα όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα βρει όλες τις κλασικές επιστήμες που υπάρχουν και στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με ελάχιστες εξαιρέσεις κυρίως στις Επιστήμες Υγείας. 
Τα πεδία του μηχανογραφικού της Κύπρου είναι τα ακόλουθα:
Το 1ο επιστημονικό πεδίο των Ανθρωπιστικών και Νομικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει  δεκαπέντε (15) τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Το 2ο επιστημονικό πεδίο των Θετικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει δέκα (10) τμήματα του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Το  3ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει έξι (6) τμήματα, από τα οποία τέσσερα (4) ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και δύο (2) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Το 4ο επιστημονικό πεδίο των Τεχνολογικών Επιστημών,  το οποίο περιλαμβάνει δεκατέσσερα (14) τμήματα, από τα οποία επτά (7) ανήκουν στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και επτά (7) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Το 5ο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει έντεκα (11) τμήματα, από τα οποία έξι (6) ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε (5) στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. 

Μηχανογραφικό 
Το μηχανογραφικό συμπληρώνεται και αποστέλλεται ταχυδρομικά το διάστημα από την 1η μέχρι και τις 22 Ιουλίου. 

Μέγιστη Χρονική Περίοδος Σπουδών 
Στην Κύπρο υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο. Θα πρέπει λοιπόν μέσα σε 6 χρόνια το αργότερο (8 εξάμηνα κανονικής φοίτησης + 4 εξάμηνα παράτασης) να έχουν ολοκληρωθεί οι σπουδές. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής διαγράφεται από το Πανεπιστήμιο. 

Αυτοδίκαιος Τερματισμός
Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή τερματίζεται αυτοδικαίως:
  • μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης (εξαιρουμένων των εξαμήνων αναστολής) και δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών το οποίο παρακολουθεί.
  • εάν ο φοιτητής  δεν έχει παρουσιαστεί στο Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο.
  • εάν ο πρωτοετής φοιτητής πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα.
  • εάν ο φοιτητής (δεύτερο εξάμηνο και μετά) πάρει βαθμολογία μηδέν (0) σε όλα του τα μαθήματα σε δυο συνεχόμενα εξάμηνα. 
 Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, «η φοίτηση είναι υποχρεωτική και συνεχής». 
Εξαιρέσεις: Σε περίπτωση που ο φοιτητής αντιμετωπίσει ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας, καταθέτει αίτηση αναστολής φοίτησης για ένα ή δυο εξάμηνα. Αν η αίτηση εγκριθεί από το Συμβούλιο της σχολής τότε τα αναστέλλοντα εξάμηνα δεν υπολογίζονται στο μέγιστο αριθμό των 12 εξαμήνων για την ολοκλήρωση των σπουδών του. 

Αλλαγή κατεύθυνσης - προγράμματος σπουδών 
Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής μετανιώσει για την επιλογή του, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής προγράμματος σπουδών. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών ή του πρώτου εξαμήνου έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μια θέση σε άλλη σχολή που πιστεύει ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Η αλλαγή γίνεται με γραπτή αίτηση που καταθέτει και στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί την αλλαγή. Η αίτηση εξετάζεται από επιτροπή του Πανεπιστημίου. Αν η αίτησή του γίνει δεκτή τότε η εσωτερική μετεγγραφή, όπως ονομάζεται, ισχύει από το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει μόνο μια φορά. 

Παράλληλες σπουδές
Υπάρχει η δυνατότητα κάποιος φοιτητής, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθεί παράλληλα και δεύτερο πρόγραμμα σπουδών. Η εγγραφή γίνεται από το τρίτο εξάμηνο σπουδών μέχρι και το πέμπτο εξάμηνο. Για να πάρει το πτυχίο και από το δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών, απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων.
Για παράδειγμα, φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με κύρια κατεύθυνση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για να αποκτήσει και το πτυχίο του Μηχανικού Υπολογιστών θα πρέπει να παρακολουθήσει επιπλέον 6 έως 11 μαθήματα. 
Τη δυνατότητα απόκτησης δεύτερου πτυχίου δεν την προσφέρουν όλα τα τμήματα αλλά ορισμένα μετά από σχετική ανακοίνωση. 

Κατατακτήριες
Στην Κύπρο, όπως και στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα στον πτυχιούχο, μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου να καταθέσει αίτηση για να εγγραφεί και σε άλλη σχολή. Για να αποκτήσει όμως αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 6,5. Σε περίπτωση λοιπόν που βαθμός του πτυχίου είναι ίσος και μεγαλύτερος από το 6.5, καταθέτει μια αίτηση όπου αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του και να μπει στη διαδικασία απόκτησης ενός νέου πτυχίου. 

Η διαδικασία όπως αναφέρεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας είναι η ακόλουθη:
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει ειδικό έντυπο το οποίο μπορεί να προμηθευτεί από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb
Το συμπληρωμένο έντυπο, μαζί με τα πιστοποιητικά που ζητούνται, υποβάλλεται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας από τις ………………(ακριβείς ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων ανακοινώνονται γύρω στα τέλη Φεβρουαρίου).
Για να προωθηθεί η αίτηση στο Συμβούλιο του αρμοδίου Τμήματος πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:
α) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλης αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
β) Συνοπτική περιγραφή των λόγων για τους οποίους ζητείται η απόκτηση 2ου πτυχίου και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το συγκεκριμένο κλάδο σπουδών.
γ) Πρόσθετα δικαιολογητικά που πιθανόν να ενισχύσουν την αίτηση. 

Πιστωτικές Μονάδες – E.C.T.S.
Κάθε μάθημα ανάλογα, με τη βαρύτητά του στο Πρόγραμμα Σπουδών, δίνει έναν αριθμό πιστωτικών μονάδων. Μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 25 - 30 ώρες εργασίας.
Για την κτήση του πτυχίου, θα πρέπει να συγκεντρωθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός πιστωτικών μονάδων μέσα από την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων (υποχρεωτικών, επιλογής και ξένης γλώσσας). Συνήθως απαιτούνται 240 πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου.
Η ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας αναφέρει για τις πιστωτικές μονάδες τα ακόλουθα:
«Από το Σεπτέμβριο του 2005, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Χημείας λειτουργεί με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS). Βασικός στόχος του Συστήματος αυτού είναι η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση του φόρτου εργασίας του φοιτητή. Ένας σημαντικός λόγος υιοθέτησης του ECTS στην Ευρώπη είναι η ύπαρξη ενός ομοιόμορφου συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα με βάση τις ίδιες προδιαγραφές. Αυτό θα συμβάλει με τη σειρά του στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου. Η κυριότερη χρήση του ECTS, η οποία βασίζεται στα πιο πάνω, τοποθετείται στο πλαίσιο ανταλλαγών φοιτητών για τη μεταφορά πιστώσεων από ένα εκπαιδευτικό σύστημα σε άλλο». 

Σύμβουλος Σπουδών
Για κάθε νέο φοιτητή ορίζεται ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος σε θέματα σπουδών. Ο φοιτητής μετά από ενημέρωση σχετικά με τα μαθήματα και τις προσφερόμενες θέσεις σε αυτά, κάνει κάθε εξάμηνο την επιλογή του. 

Έναρξη - Λήξη ακαδημαϊκής χρονιάς
Οι εγγραφές αρχίζουν πιο νωρίς από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ενώ και τα μαθήματα τελειώνουν πιο νωρίς.

Περισσότερα: http://www.news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου